10. 04. 2021

Izrada aplikacija i priloga za bespovratna sredstva

Izrada prora?una i dinami?kog plana projekta

Izrada obaveznih priloga (Studija izvedivosti, Poslovni plan).

Ekonomske analize (Analiza trokova i koristi, financijska analiza i sl.)

Izrada specijaliziranih priloga (Studija utjecaja na okoli, energetska revizija, stru?na studija itd.)

You are here: Naslovna » Nae usluge » Izrada aplikacija i priloga