20. 01. 2020

Izrada aplikacija i priloga za bespovratna sredstva

 

 

• Izrada proračuna i dinamičkog plana projekta

• Izrada obaveznih priloga (Studija izvedivosti, Poslovni plan).

• Ekonomske analize (Analiza troškova i koristi, financijska analiza i sl.)

• Izrada specijaliziranih priloga (Studija utjecaja na okoliš, energetska revizija, stručna studija itd.)

 

You are here: Naslovna » Naše usluge » Izrada aplikacija i priloga