20. 01. 2020

Pomoć u pripremi projekata za financiranje iz fondova EU

 

OSIGURAVAMO  KOMPLEKSNI SERVIS

Naše usluge prate cijeli projektni ciklus - od faze definiranja projekta i identificiranja odgovarajućeg naslova za dodjelu bespovratnih sredstava, preko pripreme prijave projekta (aplikacije), organizacije javnog nadmetanja, praćenja realizacije projekta i tekućeg izvješćivanja, pa sve do podnošenja završnog izvješća i obračuna.

 

FORMULACIJA PROJEKTA U SKLADU S CILJEVIMA PROGRAMA

• Procjena mogućnosti za dobivanje bespovratnih sredstava za predloženi projekt.
• Pronalaženje odgovarajućeg operativnog programa.

• Predlaganje i prilagođavanje projekta u svrhu postizanja maksimalne usklađenosti s kriterijima operativnog programa.

 

You are here: Naslovna » Naše usluge » Pomoć u pripremi projekata