20. 01. 2020

Naša vizija

 

Naša vizija je da svojim profesionalnim pristupom i kompleksnošću usluge osiguramo svojim klijentima – tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, javnim i privatnim subjektima i udrugama, da za svoj i opći razvoj uspješno iskoriste bespovratna sredstva koja se nude putem fondova EU.

Individualnim pristupom potrebama klijenata i visokom kvalitetom pružanih usluga doprinosimo boljoj orijentaciji u korištenju fondova EU i pripomažemo daljnjemu razvoju društva u svim područjima života ili poslovanja.

 

Vrijednosti firme:

  • poštujemo principe timskog rada,
  • uspjeh pojedinca smatramo uspjehom tima,
  • poštujemo zahtjeve klijenta,
  • ne obećavamo nemoguće,
  • investiramo u razvoj naših uposlenika,
  • zahtijevamo profesionalni radni pristup. 

 

Motivirani smo vašim uspjehom

 

Naš odnos prema klijentu utemeljen je na načelu dijeljenja rizika. Ako projektu za koji smo pripremili aplikaciju ne budu dodijeljena bespovratna sredstva, tada fakturiramo za naše usluge samo paušalnu ulaznu naknadu. Po želji klijenta nudimo svoje usluge i za ugovorenu paušalnu cijenu. Ne nudimo samo jednokratnu pripremu projekta. Nastojimo uspostaviti dugoročnu suradnju sa svojim klijentima koja omogućuje objema stranama da smanje troškove pripreme projekta i izrade aplikacija i ujedno povećava šansu za uspjeh u postupku odobravanja.

Interes za zajednički uspjeh je obostrani i međusobno motivirajući, jer:

  • radimo na osnovu dugoročne suradnje, koja omogućava obostrano smanjivanje troškova za predlaganje

   zahtjeva i istovremeno povećava šansu na njeno odobrenje,

  • ne nudimo samo jednokratnu izradu projekta,
  •  ako klijent ne želi definirati nagradu za uspješnost projekta, tada nudimo pružanje naših usluga uz 

    ugovaranje paušalne nagrade

You are here: Naslovna » O nama » Naša vizija