28. 02. 2020

Postpristupne mogućnosti - OP Konkurentnost i kohezija

 

Prema odluci Vlade Republike Hrvatske od 29. kolovoza 2013. o Operativnim programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., utvrđena su tri Operativna programa:

iz područja konkurentnosti i kohezije, iz područja učinkovitih ljudskih resursa, te iz područja tehničke pomoći.

 

Opći ciljevi koji se trebaju postići Operativnim programom iz područja konkurentnosti i kohezije su:

ulaganja primarno u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) te potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

 

Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije 2014-2020 obuhvatit će aktivnosti iz deset tematskih ciljeva predviđenih Uredbom Europske komisije o Strukturnim instrumentima za razdoblje 2014.-2020.:

1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

2. Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija

3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika

4. Podrška približavanju prema ekonomiji utemeljenoj na niskim emisijama CO2 u svim sektorima

5. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencija te upravljanje rizicima

6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi prometne mreže

8. Promicanje održivog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage

9. Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva

10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava.

 

 

Financiranje Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. predviđeno je iz dva fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Predviđeni prostorni obuhvat Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. je cijelo područje Republike Hrvatske.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za pripremu Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije.

You are here: Naslovna » Postpristupne mog. » OP Konkurentnost i kohezija