20. 01. 2020

Postpristupne mogućnosti - OP Ljudsi resursi

 

Prema odluci Vlade Republike Hrvatske od 29. kolovoza 2013. o Operativnim programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., utvrđena su tri Operativna programa:

iz područja konkurentnosti i kohezije, iz područja učinkovitih ljudskih resursa, te iz područja tehničke pomoći.

 

Tematski ciljevi za OP „Ljudski resursi“:

 

1.Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage

 • Pristup zaposlenju za ljude koji traže posao i neaktvne ljude, lokalne inicijative za zapošljavanje
 • Uključivanje mladih u tržište rada
 • Samozapošljavanje
 • Rodna jednakost i usklađivanje obiteljskog života i posla
 • Aktivno i zdravo starenje

2.Promicanje socijalnog uključivanje i bornba protiv siromaštva

 • Aktivna uključenost s ciljem poboljšanja mogućnosti zapošljavanja
 • Integracija marginaliziranih zajednica (Romi)
 • Borba protiv svih oblika diskriminacije
 • Bolji pristup visokokvalitetnoj zdravstvenoj i socijalnoj skrb

3.Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

 • Prevencija i smanjenje ranog napuštanja školovanje
 • Poboljšanje kvalitete, učinkovitosti i otvorenosti visokog obrazovanje
 • Poboljšanje pristupa cjeloživornom učenju

4.Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

 • Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga
 • Jačanje kapaciteta dionika koji osiguravaju zaposlenje, obrazovanje i socijalne politike
You are here: Naslovna » Postpristupne mog. » OP Ljudski resursi