20. 01. 2020

Postpristupne mogućnosti - OP Tehnička pomoć

 

Prema odluci Vlade Republike Hrvatske od 29. kolovoza 2013. o Operativnim programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., utvrđena su tri Operativna programa:

iz područja konkurentnosti i kohezije, iz područja učinkovitih ljudskih resursa, te iz područja tehničke pomoći.

 

1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

2. Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija

3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika

4. Podrška približavanju prema ekonomiji utemeljenoj na niskim emisijama CO2 u svim sektorima

5. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencija te upravljanje rizicima

6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi prometne mreže

8. Promicanje održivog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage

9. Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva

10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava.

 

OP Tehnička pomoć će obuhvaćati sve tematske ciljeve.

You are here: Naslovna » Postpristupne mog. » OP Tehnička pomoć