28. 02. 2020

Pretpristupne mogućnosti - Ljudski potencijali (IPA IV)

 

Sredstva iz programa pomoći Europske Unije u sektoru za razvoj ljudskih potencijala su usmjerena na zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta, povećanje ulaganja u ljudske potencijale, jačanje socijalnog uključivanja te promicanje prilagodljivosti poslodavaca i zaposlenika. 

Ključni okvir: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.

Ciljevi:

  • očuvanje postojećih te povećanje broja novih i kvalitetnijih radnih mjesta
  • privlačenje i zadržavanje ljudi u zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudski kapital
  • jačanje socijalnog uključivanja te promicanje prilagodljivosti tvrtki i radnika.

Korisnici sredstava EU mogu biti svi pravni subjekti.

Ukoliko želite doći do sredstava, morate poštivati sljedeća pravila:

  • projekt je uvijek odgovor na natječajni poziv (nema izravne dodjele sredstava bez prethodno raspisanog poziva)
  • projekt mora biti predstavljen putem službenog prijavnog obrasca
  • ciljevi, aktivnosti i troškovi projekta moraju biti prihvatljivi

 

Operativni program za razvoj ljudskih potencijala sastoji se od sljedećih prioritetnih osi i mjera:

 

Prioritetna os 1 Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada
Mjera 1.1. Podrška u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike tržišta rada
Mjera 1.2. Podrška učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje
Prioritetna os 2  Jačanje socijalnog  uključivanja osoba kojima je otežan pristup tržištu rada
Mjera 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju
Mjera 2.2. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu obrazovanju
Prioritetna  os 3 Unaprjeđivanje  ljudskog kapitala i zapošljivosti
Mjera 3.1. Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Mjera 3.2. Jačanje sustava obrazovanja odraslih
Mjera 3.3. Jačanje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te njihovih partnera
Prioritetna  os 4 Tehnička  pomoć
Mjera 4.1. Priprema projekata
Mjera 4.2. Upravljanje Operativnim programom i izgradnja sposobnosti

You are here: Naslovna » Pretpristupne mog. » Ljudski potencijali (IPA IV)