10. 04. 2021

Pretpristupne mogu?nosti - Prekograni?na suradnja (IPA II)

 

Republika Hrvatska u okviru IPA komponente II sudjeluje u 5 prekograni?nih programa i u 2 transnacionalna programa:

? Prekograni?ni program Slovenija – Hrvatska?
? Prekograni?ni program Ma?arska – Hrvatska?
? Jadranska prekograni?na suradnja
? Prekograni?ni program Hrvatska – BiH?
? Prekograni?ni program Hrvatska – Crna Gora
? Prekograni?ni program Hrvatska – Srbija
? Jugoisto?na Europa (SEE)?
? Mediteran (MED)

Svaki program prekograni?ne suradnje ima svoj operativni program.

Osnovni prioriteti IPA komponente II su:

? poticanje prekograni?ne suradnje?
? održivi razvoj okoliša?
? razvoj tržišta - gospodarski razvoj?
? poboljšanje suživota na vanjskim granicama EU?
? poboljšanje kvalitete života u grani?nim podru?jima?
? izgradnja kapaciteta lokalnih/regionalnih/nacionalnih institucija za provedbu EU programa.

Osnovni uvjeti za prijavu na natje?aj u sklopu prekograni?nih programa su:

1.  predlagatelji projekta moraju biti neprofitne pravne osobe ?
2.  prijavitelji projekta obavezni su sufinancirati 15% projekta vlastitim sredstvima
3.  moraju imati minimalno jednog prekograni?nog partnera?
4.  prekograni?ni karakter projekta mora biti jasno vidljiv te se mora provoditi i imati pozitivan utjecaj s obje strane granice.

You are here: Naslovna » Pretpristupne mog. » Prekograni?na suradnja (IPA II)