20. 01. 2020

Pretpristupne mogućnosti - Regionalna konkurentnost (IPA IIIc)

 

Sredstva iz programa pomoći Europske Unije namijenjena jačanju regionalne konkurentnosti usmjerena su u pretpristupnom razdoblju prvenstveno na ulaganje u poslovnu infrastrukturu, poboljšanje poslovne klime te prijenos tehnologije. 

Ključni okvir: Operativni program Regionalna konkurentnost.  

Zadani su sljedeći ciljevi:

  • uklanjanje razvojnih poteškoća u slabije razvijenim regijama u smislu razvoja poslovne infrastrukture
  • mjere jačanja gospodarske konkurentnost (poboljšanje ulagačke klime, transfer tehnologije i potpora na znjanju)
  • osiguravanje modernog i odgovarajućeg okvira za suradnju poslovnog sektora i akademske zajednice (razvoj sektorskih studija, priprema budućih programskih    dokumenata)  
  • stvaranje boljih uvjeta poslovanja i potpore malim i srednjim poduzetnicima
You are here: Naslovna » Pretpristupne mog. » Reg. konkurentnost (IPA IIIc)